2 May 2019

નાના બાળકો માટે સારી ટેવો | 30 Good Manners in Everyday Life for kids in Gujarati

નાના બાળકોમાં સારી આદતો વિકસાવવી એ સૌ કોઈ ઇચ્છે છે ત્યારે આ સમયમાં મોબાઇલના આ વિડિયોના માધ્યમથી નાના બાળકોમાં જરૂરી એવી 30 જેટલી સારી ટેવો વિશે બાળકોને ગમે એ રીતે આ વિડિયોમાં દર્શાવાયું છે.


Share This
Previous Post
Next Post