ગુજરાતી | Gujarati Material

 ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તક PDF  
ધો 6 એનિમેશન વિડીયો (સત્ર.૧)
ધો 7 એનિમેશન વિડીયો (સત્ર.૧)
ધો 8 એનિમેશન વિડીયો (સત્ર.૧)
 ધોરણ ૬ થી કોલેજ સુધીના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે ખૂબ જ ઉપયોગી 
 1. સ્વર અને વ્યંજન 
 2. સંજ્ઞા અને પ્રકારો
 3. દ્વિરુક્ત રવાનુકારી
 4. અલંકાર અને પ્રકારો
 5. નિપાત અને પ્રકારો
 6. સમાસ અને તેના પ્રકારો
 7. શબ્દકોશના ક્રમ
 8. વિશેષણ અને પ્રકારો
 9. જોડણી અને નિયમો  
 10. સંધિ અને તેના નિયમો 
 11. દંડવાળા મૂળાક્ષરો 
 12. અનુસ્વાર ભેદથી અર્થ પરિવર્તન 
 13. લિંગ અને પ્રકારો
 14. જોડણી ભૂલથી અર્થ પરિવર્તન શબ્દો 
 15. ગુજરાતી બોલીના તળપદા શબ્દોના શિષ્ટ રૂપો  
 16. છંદ ભાગ .૧ : 
 17. છંદ ભાગ .૨ 
 18. વાક્યના પ્રકારો : રચનાની દ્રષ્ટીએ   
 19. વાક્યના પ્રકારો : અર્થની દ્રષ્ટીએ  
 20. જોડાક્ષરો અને એમના પાંચ પ્રકારો  
 21. ક્રિયાપદ : પ્રકાર: સકર્મક /અકર્મક /દ્વીકર્મક  
 22. વ્યાકરણ મૂલ્યાંકન ક્વિઝ : Quiz Video 
 23. વ્યાકરણના ૨૨ વિડીયો એક જ PDF File માં  
 24. : સંયોજક પરિચય
 25. ક્રિયાવિશેષણ અને પ્રકાર    
 26. કર્તરી,કર્મણી વાક્યપ્રયોગ 
ક્વિઝ ગેમ ફાઇલ MCQ Quiz Game 

ધોરણ -૬ (સત્ર.૨ ) 
 1. Std.6 Sem.2 : All Units Mcq
ધોરણ -૭ (સત્ર.૨ )
 1. Std.7 Sem.2 Textbook Grammar
ધોરણ -૮ (સત્ર.૧ )
 1. Unit.2:એક જ દે ચિનગારી
 2. Unit.3 :જુમો ભિસ્તી
 3. Unit.4 : તને ઓળખુ છું,મા
ધોરણ -૮ (સત્ર.૨ )
 1. Unit.1 વળાવી બા આવી  
 2. Unit.2 : નવા વર્ષના સંકલ્પો
 3. Unit.3 : શરૂઆત કરીએ
 4. Unit.4 : સાકરનો શોધનારો 
 5. Unit.5 : અખંડ ભારતના શિલ્પી 
 6. Unit.6 : સુદામો દીઠા શ્રીકૃષ્ણદેવ રે! 
 7. Unit.7: સંસ્કારોની શ્રીમંતાઇ
 8. Unit 8 : દુહા-મુક્તક-હાઇકુ
 9.  Unit 9 : બહેનનો પત્ર 
 •  Android Application.