સામાજિક વિજ્ઞાન | Social Science Materials

પાઠ્યપુસ્તક PDF ફાઇલમાં 
અન્ય ઉપયોગી માહિતી 
ધોરણ 6 વીડિયો (બંને સત્ર)
 1. .ચાલો ઇતિહાસ જાણીએ 
 2. .આદિમાનવથી સ્થાયી જીવનની સફર
 3. પ્રાચીન નગરો અને ગ્રંથો 
 4. ભારતની પ્રારંભિક રાજ્ય વ્યવસ્થા
 5. શાંતિની શોધમાં બુદ્ધ અને મહાવીર
 6. મોર્યયુગ : ચંદ્રગુપ્ત અને સમ્રાટ અશોક
 7. ગુપ્તયુગ અને અન્ય શાસકો
 8. ભારતવર્ષની ભવ્યતા
 9. આપણું ઘર પૃથ્વી
 10. પૃથ્વીના આવરણો 
 11. ભૂમિસ્વરૂપો
 12. નકશો સમજીએ 
 13. ભારત : ભૂપૃષ્ઠ,આબોહવા,વનસ્પતિ અને વન્યજીવ 
 14. વિવિધતામાં એકતા 
 15. સરકાર 
 16. સ્થાનિક સરકાર 
 17. જીવનનિર્વાહ 
ધોરણ 7 વીડિયો (બંને સત્ર)
 1. રાજપૂતયુગ : નવાં શાશકો અને રાજ્યો
 2. દિલ્લી સલ્તનત
 3. મુઘલ સામ્રાજય
 4. મધ્યયુગીન શાસન વ્યવસ્થા અને સ્થાપત્ય
 5. વનવાસી ,વિચારતી જાતિ અને સ્થાનિક સમુદાય
 6. ભક્તિ યુગ : ધાર્મિક સમુદાય અને વિચારકો
 7. પ્રાદેશિક સંસ્કૃતિનું ઘડતર
 8. અઢારમી સદીના રાજકીય શાસકો
 9. પૃથ્વીની આંતરિક રચના અને સ્વરૂપો
 10. પર્યાવરણના ઘટકો અને અંતરસબંધો
 11. વાતાવરણની સજીવો પર અસર
 12. આપત્તિ અને વ્યવસ્થાપન
 13. સંસાધનોનું જતન અને સંરક્ષણ
 14. લોકશાહીમાં સમાનતા
 15. રાજ્ય સરકાર
 16. જાતિગત ભિન્નતા
 17. સંચાર-માધ્યમ અને જાહેરાત
 18. બજાર

ધોરણ 8 વીડિયો (બંને સત્ર)
ઓનલાઈન ક્વિઝ ગેમ 
MCQ મોબાઈલ એપલીકેશન
 

   MCQ Quiz Game 
ન્ય ઉપયોગી માહિતી