26 May 2023

TAT Exam 2018 Question paper With Answer

આગામી TAT પરીક્ષામાં વિભાગ 2 માં પદ્ધતિના અને વિષયવસ્તુના પ્રશ્નો કેવા પૂછાય છે એ માટે તમે અગાઉ 2018 માં  લેવાયેલ પરીક્ષાના પેપર પરથી જાણી શકશો .દરેકમાં આખું પેપર આપેલ છે, વિભાગ 1 અને 2 

20 May 2023

વર્ગ 3 ની ભરતી પરીક્ષાના નવા નિયમ 2023

તાજેતરમાં 18-5-2023 ના રોજ ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક ઓફિસિયલ નોટિફિકેશન જાહેર થયું છે,જે મુજબ વર્ગ 3 ની ભરતીમાં હવેથી નવી પરીક્ષા પદ્ધતિ લાગુ પડશે.જેની PDF ફાઇલ અહી આપેલ છે.