4 Feb 2020

CTET જુલાઇ 2020 સંપૂર્ણ માહિતી સાથેનો ગુજરાતીમાં વિડીયો

નવોદય વિદ્યાલયમાં અને કેન્દ્રિય વિદ્યાલયમાં શિક્ષક બનવા માટે CTET પરીક્ષા પાસ કરવી જરૂરી છે.કેન્દ્રીય માધ્યમિક શિક્ષા બોર્ડ દ્વારા આ પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. આ પરીક્ષાની સંપૂર્ણ માહિતી આ વીડિયોમાં આપેલી છે. 


Share This
Previous Post
Next Post