Code

9 May 2019

ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ 2019 | 12 Science Result 2019 Declare

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલ ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું આજે પરિણામ જાહેર થયું છે,જે નીચે આપેલ લિંક પરથી તમે જાણી શકો છો.