4 Feb 2018

Stop Facebook msg in Email - ફેસબુકના મેસેજ કેવી રીતે બંદ કરશો?

ફેસબુકના મેસેજ જો ઈમેઈલમાં મળતા હોય તો એ કેવી રીતે બંદ કરશો? એના માટે જુઓ આ વિડીયો.ઘણી વાર વધુ પડતાં ફેસબુકના મેસેજના લીધે inbox માથી અગત્યના ઈમેઈલ શોધવામાં પણ મુશ્કેલી પડે છે.તેથી ફેસબુક તરફથી મળતા નોટિફિકેશન મેસેજ બંધ કરી શકો છો. તો એ કેવી રીતે બંદ કરશો એના માટે જુઓ આ વિડીયો

Share This
Previous Post
Next Post