24 Oct 2020

ડો.બાબાસાહેબ આંબેડકર યુનિવર્સિટી B.Ed એડમિશન 2020 |

ડો.બાબાસાહેબ આંબેડકર યુનિવર્સિટી અમદાવાદમાં બી.એડ.કરવા માગતા હોય તો હાલમાં એડમિશન માટે ફોર્મ ભરાય છે.પ્રવેશ અને પ્રવેશ પરીક્ષાને લગતી તમામ માહિતી આ વિડિયોમાં આપેલી છે. છેલ્લી તારીખ 31.10.2020 છે.
Share This
Previous Post
Next Post