6 Sept 2020

ઘરે શીખીએ ઓગષ્ટ ધોરણ 1 થી 8 PDF | Home Learning August PDF Std.1 to 8 | અંક.3

શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા તાજેતરમાં ઘરે શીખીએ અંતર્ગત અંક.3 (ઓગષ્ટ ) જાહેર કરવામાં આવેલ છે. જેની સોફ્ટ કોપી અહી મુકેલ છે. PDF ફાઇલમાં ડાઉનલોડ કરી શકો છો. 
Share This
Previous Post
Next Post