30 Mar 2020

ગામડાના 18 જેટલા નાના વ્યવસાયકારોને મળશે સરકાર દ્વારા આર્થિક સહાય | લોકડાઉન અપડેટ

ગામડાના રિક્ષાચાલક/દરજી /કુંભાર /મજૂરો જેવા કુલ 18 જેટલા નાના વ્યવસાયકારોને મળશે સરકાર દ્વારા આર્થિક સહાય | જુઓ કોને કોને મળી શકે આ લાભ ?
Share This
Previous Post
Next Post