24 Aug 2019

CTET Dec.2019 સંપૂર્ણ માહિતી Video

નવોદય વિદ્યાલયમાં અને કેન્દ્રિય વિદ્યાલયમાં શિક્ષક બનવા માટે જરૂરી પરીક્ષા CTET ની જાહેરાત આવી ગઈ છે. આ પરિક્ષાની સંપૂર્ણ માહિતી આ વિડિયોમાં આપેલી છે. 
Share This
Previous Post
Next Post