10 Jul 2019

ગણિત -વિજ્ઞાન અને પર્યાવરણ પ્રદર્શન 2019-20

શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ગણિત -વિજ્ઞાન અને પર્યાવરણ પ્રદર્શન 2019-20 યોજવા માટેનો પરિપત્ર GCERT ગાંધીનગર દ્વારા જાહેર થયેલ છે. જેની  વિગતવાર માહિતી અને પ્રદર્શનના ક્યા વિભાગમાં કઈ કૃતિ બનાવી શકાય ? કૃતિઓની માહિતી પણ અહીં મુકેલી છે. 
Share This
Previous Post
Next Post