28 Jan 2018

NAS Result 2018 All District - Gujarat

ગુગલ એડસેન્સની જાહેરાતના ડીસ્ટર્બ વગરનો બ્લોગ 
નેશનલ અચીવમેંટ સર્વે - NAS પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થઇ ચૂક્યું છે.જીલ્લાવાઈઝ પરિણામની PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.આપના જીલ્લાના નામ પર ક્લિક કરો.NAS Exam Result File
ધોરણ ૩ -5- અને 8 ના વિષયવાર અને કેટેગરીવાઈઝ પરિણામ એક જ PDF ફાઈલમાં  

Share This
Previous Post
Next Post