Code

" TAT પરીક્ષા ફાઇનલ આન્સર કી ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે."

31 December 2017

Std.10 & 12 Exam Time Table : March 2018

ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ની બોર્ડની માર્ચ ૨૦૧૮ પરીક્ષાનું ટાઈમટેબલ જાહેર થઇ ગયું છે.PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.