5 Nov 2017

How to Delete sent Message in WhatsApp ?

વોટ્સ એપમાં મોકલેલ મેસેજ આપ ચાહો તો ડીલીટ કરી શકો છો.કેવી રીતે કરશો ? જુઓ આ પ્રેક્ટીકલ વિડીયો
Delete sent Message in What's App : Gujarati Video
Share This
Previous Post
Next Post