20 Jul 2016

Std.9 to 12 New Exam Method GR 15.7.2016

ધોરણ ૯ થી ૧૨ માં સેમેસ્ટર સિસ્ટમ રદ થતા પરીક્ષા પદ્ધતિ અને અભ્યાસક્રમ અંગે જરૂરી સ્પષ્ટતા કરવા બાબત ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા સત્તાવાર પરિપત્ર તા.૧૫/૭/૨૦૧૬ - PDF File 
Share This
Previous Post
Next Post