11 May 2016

રોજીંદા જીવનમાં વપરાતા શબ્દો ચાર ભાષામાં : કુલ ૧૭૫ શબ્દો

રોજિંદા વ્યવહારમાં વપરાતી ચીઝ વસ્તુઓ કે નામને જુઓ કુલ ચાર ભાષામાં (ગુજરાતી,હિન્દી,અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત) કુલ ૧૭૫ શબ્દોનો પરિચય માત્ર ૦૪.૩૦ મિનીટના આ વિડ્યોમાં.- બાળકોને આ વિડ્યો દ્વારા એક સાથે શીખવો ચાર ભાષાઓના શબ્દો - ગમ્મત સાથે જ્ઞાન  - ચિત્ર સાથે રજૂઆત
Share This
Previous Post
Next Post