12 Feb 2016

ગુજરાતી વ્યાકરણ ધોરણ ૭ : MCQ Quiz File

ગુજરાતી વ્યાકરણના ધોરણ ૭ ના વિદ્યાર્થીઓ માટેની  ક્વિઝ  : જેમાં ૫૦ MCQ પ્રશ્ન આપેલા છે.કોમ્પ્યુટર/લેપટોપ પર આ ક્વિઝ પ્લે કરી શકશો.બધા પ્રશ્નના અંતે પરિણામ જોઇ શકશો અને ક્યા ક્યા પ્રશ્નમાં શું જવાબ આપ્યો તે પણ જોઇ શકશો.ગમ્મત સાથે જ્ઞાન :
પ્રસ્તુતિ : પુરણ ગોંડલિયા :  પ્રશ્ન તૈયાર કરનાર : બિનાબેન પંડ્યા (ધરમપુર પ્રા.શાળા)
(ક્વિઝ માટે ફ્લેશ પ્લેયર સોફ્ટવેર હોવું જરૂરી છે.)
Share This
Previous Post
Next Post