Code

" TAT પરીક્ષા ફાઇનલ આન્સર કી ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે."

25 January 2016

Income Tax Form New 2016

ઇનકમટેક્ષના ફોર્મ ભરવા માટે સરળ શીટ ૨૦૧૬ નવા નિયમ અને ફેરફાર સાથે. **અન્ય ફોર્મમાં ઓટોમેટીક વિગત સેટ થાશે.* લાલ કલરના સેલમાં વિગત લખવી.**વિદ્યાસહાયક મિત્રો ઘરભાડુ/મોંઘવારી ખાનામાં ૦ લખી ફોર્મ ભરી શકશે.**પ્રિન્ટ માટે Legel Page રાખેલ છે. - (સુધારા સાથે )
* બનાવનાર ‌: પરાગભાઇ જોષી,સુખપુર પ્રા.શાળા,જિ.પોરબંદર