4 Dec 2015

LTC માન્યતા પ્રાપ્ત ટ્રાવેલ એજન્સીઓની યાદીતાજેતરમાં જ  ગુજરાત સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત ટ્રાવેલ એજન્સી દ્વારા જ LTC પ્રવાસ કરવાનો તા.૦૩.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ પરિપત્ર થયો છે.આ માન્યતા પ્રાપ્ત ટ્રાવેલ એજન્સીઓની યાદી નીચે મુજબ છે.( યાદી સૌપ્રથમ આ બ્લોગ પર )સંકલન : પુરણ ગોંડલિયા
Share This
Previous Post
Next Post