16 Nov 2014

2.રાજ્ય સરકારની ભરતીમા મહિલા અનામત ૩૩ % પરિપત્ર ૧૧.૧૧.૨૦૧૪-PDF

3. પોલીસ વર્ગ ૩ માં ભરતી - ૧૯ નવે.થી ૧૬ ડિસે.ઓનલાઇન ઓજસ પર ફોર્મ ભરાશે.
૪.સુપ્રિમ કોર્ટમાં ફિક્સ પગાર કેસની નવી તારીખ ૦૨.૧૨.૨૦૧૪
 


Share This
Previous Post
Next Post