10 Oct 2014

"નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ" વિશે

ગુજરાતી સાહિત્યમાં કાવ્ય ક્ષેત્રે સૌથી મોટો "નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ" ૨૦૧૪ કવિશ્રી હરીશ મીનાશ્રુને અપાયો.(રૂ.૧,૫૧,૦૦૦/-ની રકમ સાથે) કવિશ્રી હરીશ મીનાશ્રુનો વિગતવાર પરિચય નીચે વિડ્યોમાં
૫ વર્ષે કાયમી કરે છે તો મોટો ઇશ્યુ બનાવવાની  જરૂર ખરી?


Share This
Previous Post
Next Post