Code

" TAT પરીક્ષા ફાઇનલ આન્સર કી ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે."

20 March 2013

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી રાજકોટનુ બી.એડ.સેમેસ્ટર-૧ નુ પરીણામ આવેલુ છે.જાણવા માટે અહી ક્લીક કરો