Code

" TAT પરીક્ષા ફાઇનલ આન્સર કી ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે."

20 March 2013

ખુશ ખબર....ગુણોત્સવ હવે એક જ દિવસનો હશે અને એ પણ સ્વ મુલ્યાન્કનનો.પ્રાથમિક શિક્ષક સન્ઘના પ્રયાસોનુ પરિણામ..તા.૧૨/૦૫/૨૦૧૩ ના રોજ ગુણોત્સવ