પ્રાર્થના Mp3 Download

 1.  મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું સુંદર સર્જનહારા રે 
 2. ઓ પાલનહારે ,નિર્ગુન ઓ ન્યારે 
 3. આ નભ ઝૂક્યું તે કાનજી ને ચાંદની તે રાધા રે 
 4. એકજ દે ચિનગારી મહાનલ એકજ દે ચિનગારી 
 5. હે શારદે મા ,,,અજ્ઞાનતા સે 
 6.  યા કુન્દે ન્દુ તુ સાર હાર ધવલા 
 7. ઓમ તત સત શ્રી નારાયણ તું 
 8.  મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું 
 9. વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ 
 10. પ્રેમળ જ્યોતિ તારો દાખવી 
 11. મંગલ મંદિર ખોલો દયામય 
 12. અસત્યો માંહેથી પ્રભુ પરમ સત્યે તું લઇ જા 
 13. ઓ ઈશ્વર ભજીએ તને મોટું છે તુજ નામ 
 14. જીવન અંજલિ થાજો મારું જીવન અંજલિ થાજો 
 15. નૈયા ઝુકાવી મેં તો જોજે ડુબી જાય ના 
 16. મુક્તિ મળે કે ના મળે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે 
 17. હમ એક બને હમ નેક બને હમ જ્ઞાન કી જ્યોત જગાએ  
 18. અલ્લાહ તેરો નામ ઈશ્વર તેરો નામ 
 19. અમે તો તારા નાના બાળ અમારી તું લેજે સંભાળ 
 20. અંતર મમ વિકસિત કરો અંતરતર હે  
 21. એક તું હી ભરોસા એક તું હી સહારા 
 22. હમકો મન કી શક્તિ દેના મન વિજય કરે 
 23. ઇતની શક્તિ હમેં દેના દાતા 
 24. જૈસે સૂરજ કી ગરમી સે
 25. પ્રાણી માત્રને રક્ષણ આપ્યું 
 26. સત્ય અહિંસા ચોરી ન કરવી 
 27. તેરી પનાહ મેં હમેં રખના 
 28. તું હી રામ હૈ તું હી રહીમ 
 29. તુમ હી હો માતા પિતા તુમ હી હો 
 30. વંદે દેવી શારદા 
 31. અચ્યુતમ કેશવમ કૃષ્ણ દામોદરમ 
 32. એ માલિક તેરે બંદે હમ 
 33. તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે 
 34. હે કરુણાના કરનારા તારી કરુણાનો કાંઈ પાર નથી 
 35. જીવન જ્યોત જગાવો પ્રભુ હે જીવન જ્યોત જગાવો 
 36. ઓમ કાર
 37. યા દેવી સર્વભૂતેષુ
 38. સર્વત્ર સૌ સુખી થાઓ
 39. શુભમ કરોતિ કલ્યાણમ
 40. વક્રતુંડ મહાકાય
 41. મારા પ્રભુ તો નાના છે 
 42. પેલા મોરલાની પાસ
 43. હે મારુ હૈયુ
 44. અમે નાના નાના બાળ
 45. પ્રભુ નમીએ પુરી પ્રિતે
 46. હે મા શારદા