20 May 2023

વર્ગ 3 ની ભરતી પરીક્ષાના નવા નિયમ 2023

તાજેતરમાં 18-5-2023 ના રોજ ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક ઓફિસિયલ નોટિફિકેશન જાહેર થયું છે,જે મુજબ વર્ગ 3 ની ભરતીમાં હવેથી નવી પરીક્ષા પદ્ધતિ લાગુ પડશે.જેની PDF ફાઇલ અહી આપેલ છે. 
Share This
Previous Post
Next Post