1 May 2020

APL-1 રાશનકાર્ડ ધારકોને મે માહિનામાં બીજી વાર મફત અનાજ મળશે | Rationcard APL 1 Anaj Vitaran

લોકડાઉનના આ દિવસો દરમિયાન APL-1 રાશનકાર્ડ ધારકોને સરકાર આપશે બીજી વાર મફત અનાજ-કેટલૂ મળશે ? શું શું મળશે 
Share This
Previous Post
Next Post