6 Aug 2018

ईकारान्त 100 हिन्दी शब्द Part.4 | દીર્ઘ 'ઈ' સ્વરવાળા ૧૦૦ શબ્દો

આપના પરિવારના કે શાળાના નાના બાળકોને હિન્દી વાંચન શીખવા માટે હિન્દીમાં દીર્ઘ 'ઈ' સ્વરવાળા ૧૦૦ શબ્દો અહી વિડીયો સ્વરૂપે મુકવામાં આવ્યા છે.આ અગાઉ "અ " , "આ " અને હ્રસ્વ "ઈ " સ્વરવાલા શબ્દો મુકાઈ ગયા છે.


Share This
Previous Post
Next Post