6 Nov 2017

How to send large video file in Whatsapp - Video

સામાન્ય રીતે તમે જોયું હશે કે વોટ્સ એપમાં 16 Mb થી વધુ સાઈઝનો વીડિયો મોકલી શકતા નથી તો એવા સમયે વોટ્સ એપમાં 16 Mb થી વધુ સાઈઝનો વીડિયો કેવી રીતે મોકલશો ?એકદમ આસન છે.જુઓ આ પ્રેક્ટીકલ વિડીયો 


Share This
Previous Post
Next Post