21 Sept 2017

Hide folders and files in PC : Video in gujarati

તમારા કમ્પ્યૂટર/લેપટોપ પર કોઇ ફાઇલ કે ફોલ્ડરને જો આપ છૂપાવવા માગતા હોય /હાઇડ કરવા માગતા હોય કે જે બીજા કોઇ જોઇ ન શકે,તો એકદમ આસાનીથી તમે કોઇ પણ સોફ્ટવેર વગર કરી શકો છો.જુઓ આ વીડિયો.આનાથી આપ આપની પ્રાયવસી જાળવી શકશો. 
Share This
Previous Post
Next Post