13 Aug 2017

Stop Facebook msg in Email - Video

ફેસબુકના મેસેજ જો ઈમેઈલમાં મળતા હોય તો એ કેવી રીતે બંદ કરશો એના માટે જુઓ આ વિડીયો ઘણી વાર વધુ પડતાં ફેસબુકના મેસેજના લીધે inbox માથી અગત્યના ઈમેઈલ શોધવામાં પણ મુશ્કેલી પડે છે.તેથી ફેસબુક તરફથી મળતા નોટિફિકેશન મેસેજ બંધ કરી શકો છો. તો એ કેવી રીતે બંદ કરશો એના માટે જુઓ આ વિડીયોShare This
Previous Post
Next Post