Code

" TAT પરીક્ષા ફાઇનલ આન્સર કી ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે."

13 August 2017

Gujarat SET Exam Hall Ticket 2017

SET પરીક્ષા આગામી 27 તારીખે યોજાનાર છે ત્યારે આ સેટ પરિક્ષાની હૉલ ટિકિટ આપ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.