Code

" TAT પરીક્ષા ફાઇનલ આન્સર કી ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે."

29 May 2017

ધોરણ ૧૦ પરિણામ ૨૦૧૭ -SSC Result 2017

માર્ચ ૨૦૧૭ માં લેવાયેલ ધોરણ ૧૦ ની બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થઇ ચુક્યું છે.