Code

" TAT પરીક્ષા ફાઇનલ આન્સર કી ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે."

29 March 2017

State level innovation fair 2017

રાજ્યકક્ષાનો એજ્યુકેશનલ ઇનોવેશન ફેર ૨૦૧૭ તાજેતરમાં સાપુતારા(જિ.ડાંગ) યોજાયો હતો.(તા.૨૪ થી ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૭) જેમાં મારું ઇનોવેશન "ICT  અને બ્લોગનો શિક્ષણમાં ઉપયોગ" મે રજૂ કર્યું હતું.જેની યાદગાર તસવીરો અહીં મુકેલ છે.