Code

" TAT પરીક્ષા ફાઇનલ આન્સર કી ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે."

3 March 2017

RTE Admission 2017

ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ૨૦૧૭-૧૮ થી ધોરણ ૧ માં નબળા અને વંચિત જૂથના બાળકોને વિનામૂલ્યે  ૨૫ % સીટ પર ઓનલાઇન પ્રવેશ આપવા વિશે માહિતી