Code

" TAT પરીક્ષા ફાઇનલ આન્સર કી ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે."

20 August 2016

Full Form name of Education Related - ટૂંકાક્ષરી નામનું પુરૂ નામ જાણો

શિક્ષકો અને શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે ઉપયોગી એવી આ ફાઇલ ,જેમાં ૫૦ થી વધુ ટૂંકાક્ષરી નામના પૂરા નામ આપેલા છે.