7 May 2016

ICT Award 2016 Paripatra

નેશનલ કક્ષાએ અપાતા આઇ.સી.ટી.એવોર્ડ્ની ગાઇડલાઇન + પરિપત્ર
આ એવોર્ડ રાજ્યદીઠ ૦૩ શિક્ષકોને મળવાપાત્ર છે,વધુ માહિતી માટે પરિપત્ર જુઓ.
Share This
Previous Post
Next Post