Code

" TAT પરીક્ષા ફાઇનલ આન્સર કી ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે."

19 March 2016

રેવન્યુ તલાટી પરીક્ષા ફાઇનલ આન્સર કી - By Govt.

રેવન્યુ તલાટી ભરતી માટે તા.૨૮/૨/૨૦૧૬ ના રોજ લેવાયેલ પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્સર કી ડાઉનલોડ કરો  - Click Here And Download Answer Key