2 Jan 2016

મારો વિશેષ પરિચય

મારા આ બ્લોગ અને મારા ક્રીએશન બાબત ઘણા લોકોનો એક સવાલ હોય છે કે :" તમારી ટીમમાં કેટલા લોકો છે? ત્યારે આજે એમનો જવાબ છે : આ બ્લોગ તેમજ બ્લોગ નિર્માણની અન્ય કામગીરી કે ક્રીએશન માટે મારી કોઇ ટીમ નથી, મારો વિશેષ પરિચય Click Here
Share This
Previous Post
Next Post