23 Oct 2015

Standard 6 to 8 Result Download -પરિણામ ફાઇલ

ધોરણ 6 થી 8 નું પરિણામ સરળતાથી બનાવવા માટે Excel ફાઇલ અહી મુકેલ છે,જેનાથી આસાનીથી પરિણામ બનાવી શકશો. પરિણામ બનાવતા પહેલા Excel ની પહેલી કોલમમાં આપેલ સૂચના વાંચી લેવી. 
આ ખૂબ સરસ ફાઇલ  બનાવનારનું નામ છે  હિતેશભાઇ આહજોલીયા  -એમનો આ તકે ખૂબ ખૂબ આભાર 
Share This
Previous Post
Next Post