11 Oct 2015

India No.1 Village Punsari Video

  • Start Direct Download
  • Video on You tube 
  • ભારતનું નબર વન મોડેલ ગામ : પુંસરી -(જિ.સાબરકાંઠા) જ્યા શહેર કરતા પણ વિશેષ સુવિધા મળે છે ગામના લોકોને.શાળામાં બાળકોને આ વિડ્યો જરૂર બતાવશો.જેથી બાળકોને પણ મોડેલ ગામ વિશે ખ્યાલ આવે, કે ગામડુ આવું પણ હોઇ શકે .આ એક વિડ્યો બતાવશો એટલે પુંસરી વિશે સમજાવવું નહી પડે.
     
Share This
Previous Post
Next Post