21 Sept 2015

Bal sansad File -બાળસંસદ ફાઇલ

  • તા,૧૨/૯/૨૦૧૫ ની તાલીમ મુજબ શાળામાં વિવિધ સમિતિઓના પ્રતિનિધીઓની ચૂંટણી દ્વારા નિયુક્તિ કરવાની થાય છે.આ પ્રક્રિયા શાળા કક્ષાએ કરવાની છે.જેનું ડોક્યુમેંટેશન પણ કરવું પડશે.તો આ ચૂંટણી પ્રક્રિયા માટે જરૂરી ફાઇલ તૈયાર છે.ડાયરેક્ટ પ્રિંટ પણ આપી શકો છો અથવા સુધારા વધારા કરી આપની શાળાનું નામ પણ ઉમેરી શકશો,કારણ કે સાથે ઓરીજીનલ Excel ફાઇલ પણ છે. 
  • Bal Sansad Ready File Download Link.1   Link 2
  • Bal Sansad Original File Download Link.1  Link.2
  • Bal Sansad Module Download 
Share This
Previous Post
Next Post