Code

" TAT પરીક્ષા ફાઇનલ આન્સર કી ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે."

5 December 2014

યુટ્યુબ પરના કોઇ પણ વિડ્યો ડાઉનલોડ કરવા માટે આપને કોઇ પણ પ્રકારના સોફ્ટવેરની જરૂર રહેશે નહી.રીત જાણૉ નીચેની ઇમેજ માથી .ગમે તો શેર કરજો..
કમ્પ્યુટર પરિચય અને શિક્ષણમાં ઉપયોગ 
તાલીમમાં તજ્ગ્ન તરીકે- ડાયેટ પોરબંદર