Code

" TAT પરીક્ષા ફાઇનલ આન્સર કી ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે."

20 October 2014

Fix pagar na ek lakh karmachari o na pagar ma karayo vadharo,
4500 hata temne 7100
,5300 vala ne 7800
9400 vala ne 13500
10000 vala ne 13700