4 Mar 2014

Edu.News


વિદ્યાસહાયક ગુજરી જાય પછી પૈસા આપવાની ચિન્તા ન કરો,
અત્યારે જીવતા જીવ આપો એટલે ઘણુ છે,
હવે સરકાર ધ્યાન નહી આપો તો કેટલાક ગુજરી પણ જાશે......
કેમ,બરાબર ને મિત્રો...!

Share This
Previous Post
Next Post