9 Apr 2013

૧.-તા.૦૧.૭.૨૦૦૫ ના રોજ ૪૫ વર્ષની વય વટાવી ચુકેલા સરકારી કર્મચારીઓને CCC માથી મુક્તિ માટેનો સરકારનો નિર્ણ
.-આપણી મહાન હિન્દુ સંસ્કૃતિનો અમુલ્ય પરિચય
૩.-શિક્ષણ સહાયકની ભરતી માટેનુ મેરીટ ગણવા માટે
.-શિક્ષણ સહાયક્ની કેટેગરી વાઇઝ જગ્યા
 ૪.-શિક્ષણ સહાયક્ની વિષય વાઇઝ જગ્યા 
   ગુજરાતી-૩૨,    હિન્દી-૦૩,    અન્ગ્રેજી-૭૨,   સંસ્કૃત-૨૧
Share This
Previous Post
Next Post