Code

" TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

8 December 2017

Maths Learning Outcomes ગણિત અધ્યયન નિષ્પતિ - PDF

ધોરણ 3 થી 8 ગણિત વિષયની અધ્યયન નિષ્પતિ PDF  ફાઇલમાં ડાઉનલોડ કરો.GCERT ગાંધીનગર દ્વારા પ્રસ્તુત.મૂલ્યાંકન પત્રક A માટે ખૂબ જ ઉપયોગી - નવી આવૃત્તિ