ચાલતી પટ્ટી

આપના ચાલુ બ્લોગને બનાવો વેબસાઇટ.અને આપો આકર્ષક નામ.જેમ કે rajeshpatel.blogspot.in માથી www.rajeshpatel.in/કે.Com અથવા org કરો.સપર્ક -પુરણ ગોંડલિયા - 99133 71388 "CTET Exam 2015 Form Start 30 July to 19 August 2015 * Exam : 20 September * More Detail CTET Click Here * TET 1 Exam : 23.8.2015 ""

Best Sollution & Take Benifits

.

Create Your Blog : PURAN -M.99133 71388

30 Jul 2015

Good News For CCC Exam

full payma CCC na hoy to Full pay atakshe nahi .

CTET 2015 Exam DeclairExam For Central Govt.School Teachers Bharti 
 • Jaherat  -Full Detail Download 
 • Structure -Download 
 • Sylaabus -Download
 • On-line application : 30.07.2015 to 19.08.2015
 • Last date for pay fees  20-08-2015
 • Admit Card: 04.09.2015
 • Date of Exam : 20.09.2015
 • Fee : General / OBC : 1000/-
  SC/ST : 500/-
 • Certyficate Valid : 7 YEAR 

ગુરુપૂર્ણિમા વિશે - Gurupurnima Detail

શાળાના બાળકોને આવતીકાલે ગુરુપૂર્ણિમા વિશે માહિતી આપી શકાય /નિબંધલેખન કરાવી શકાય તેમજ વિડ્યો દ્વારા આ પાવનપર્વનું મહત્વ સમજાવી શકાય તે હેતુથી આજે આ પોસ્ટ મુકી રહ્યો છું.આશા છે આપને ઉપયોગી બનશે.-Puran Gondaliya