25/04/2014

પરિપત્ર

Vacation Date Babat G.R.
 સેવાકાલીન તાલીમ ૨૦૧૪-૨૦૧૫ મા શિક્ષકોના મનપસંદ વિષયોની ઓનલાઇન એન્ટ્રી કરવા બાબત

 Android Application For G.k.

24/04/2014

ગણિત-વિજ્ઞાન ગેરહાજર ઉમેદવારોની માહિતી મોકલાવવા બાબતટૂંક સમયમાં નક્કી થશે ઇન્ટરનેટની લઘુત્તમ સ્પીડ
નવી દિલ્હી મોબાઇલમાં વાયરલેસ ઇન્ટરનેટ સેવામાં સ્પીડને લગતી અસંખ્ય ફરિયાદોથી પરેશાન ટ્રાઇએ હવે આગામી ટૂંક સમયમાં ઇન્ટરનેટની લઘુત્તમ સ્પીડ નક્કી કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. નિશ્ચિત મર્યાદા પ્રમાણે જ ટેલિકોમ કંપનીઓ ઇન્ટરનેટની સેવા આપવા બાધ્ય રહેશે.
ટ્રાઇએ આ અંગે જાહેર કરેલા એક દસ્તાવેજમાં કહ્યું છે, ઉપભોક્તાઓ તરફથી ડાઉનલોડની