ચાલતી પટ્ટી

આપના ચાલુ બ્લોગને બનાવો વેબસાઇટ.અને આપો આકર્ષક નામ.જેમ કે rajeshpatel.blogspot.in માથી www.rajeshpatel.in/કે.Com અથવા org કરો.સપર્ક -પુરણ ગોંડલિયા - 99133 71388 "TET 1 Pass Thayela ni STD.1 to 5 ma Bharti mate Form 29 June thi 07 July Sudhi Bharashe . * Fix Pay Case Date :07.07.2015 " TET 2 Exam Form Start on 22 June to 01 July .Exam 19 July.*

Best Sollution

1 Jul 2015

Man ki Bat - 28 June 2015

 • Man ki Bat - P.M.Modi Speech -Mp3 Download
 • Smart Learning Program GR - PDF File
 • Basic English Grammar Book - Download
  Smart Learning Program on Bisag

30 Jun 2015

Digital India

 • " Bal Vichar " Magazine  Download - લવાજમ વિનાનું અને એક પણ જાહેરાત વિનાનું બાળકોને સમર્પિત એવું સરસ મજાનું સામયિક વાંચો - આભાર ,રસિકભાઇ અમીન( સહતંત્રી ) જિ.ભાવનગર
 •  Digital India Celebrate For Our School -Paripatra 
 • Science City Amdavad -Tour Related

  Gunotsav Upacharatmak Work29 Jun 2015

કોપીરાઇટ્સ

 • આ બ્લોગમાંથી કેટલાક મિત્રોએ મુકેલા ફોલ્ડરની બધી ફાઇલોની કોપી કરી પોતાના બ્લોગમાં મુકેલ છે,મારી પરમીશન વગર ડેટા કોપી કરવો એ  કોપીરાઇટ્સ ભંગ ગણાય છે.ICT Act 2000 મુજબ આ અંતર્ગત ફરિયાદ થઇ શકે છે.માટે આવા જે કોઇ મિત્રોએ પોતાના બ્લોગમાં મારી પરમીશન વગર ડેટા મુકેલ હોઇ તાત્કાલિક ડીલેટ કરે,અન્યથા આગળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
 • તમે તમારા બ્લોગમાં ઉપયોગી ફાઇલ માટે આ બ્લોગની લિંક મુકી શકો છો.
 • Swami Vivekanand Jivan parichay Gujarati ma- Download
  New Education Policy

26 Jun 2015

Vidyasahayak Bharti : 688 Jagya - STD.1 to 5

News In Today's Newspaper
 • Online Form Start : 29.06.2015
 • Last Date : 07.07.2015
 • Total Seats : 688

સાંપ્રત પ્રવાહો - ટેટ/એચ ટાટ માટે ખાસ વાંચો

કેળવણી નિરીક્ષકની ખાલી જગ્યાઓ બઢતીથી ભરવા બાબત 
G.R.PDF File Download 


કેળવણી નિરીક્ષકની જિલ્લાવાર ખાલી જગ્યાઓ