Code

" TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

29 August 2017

અધ્યયન નિષ્પતિઓ - Learning Outcomes - Download

ધોરણ 3 થી 8 હિન્દી /સંસ્કૃત અને English વિષયની અધ્યયન નિષ્પતિ PDF  ફાઇલમાં ડાઉનલોડ કરો.અન્ય વિષયની હવે પછી મુકાશે. GCERT ગાંધીનગર દ્વારા પ્રસ્તુત .-