Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

2 May 2016

You Can Do it - Video

મિત્રો,આ વિડ્યો આપણને ઘણું બધુ કહી જાય છે.આપણામાં અનંત શક્તિઓ અને સામર્થ્ય રહેલું છે,પરંતુ ઘણી વાર આસપાસના લોકોના નેગેટિવ વિચારોથી આપણી આ શક્તિની એક સીમા બંધાઇ જાય છે,આપના બાળકોને " તુ નહી કરી શકે,તારાથી આ નહી થાય " - આવા શબ્દોની ગિફ્ટ શક્ય હોય ત્યાં સુધી ન આપશો.આવા નેગેટીવ વિચારોની શું અસર થાય તે જુઓ આ વિડ્યો દ્વારા